Αντίδραση Λεβέντη για χώρους εστίασης: «Θα καταλήξουμε χωρίς επιχειρήσεις»