Απαγορεύουν σε μαθητή να επιστρέψει στο σχολείο ενώ τελείωσε η καραντίνα του