Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα «Γέφυρα» | 30/12/2020 | ΕΡΤ