Απίστευτες καταγγελίες στη Βουλή: Γυναίκες ιατροί εργάζονταν χωρίς πτυχίο