Από τις μοτοσικλέτες αγωνιστών της ΕΟΚΑ και φρουράς Μακαρίου μέχρι πρωταθλητών