Από τους VIP…στο κέντρο της Λευκωσίας 21 μέλη της αστυνομίας