Αρχιεπίσκοπος για αρνητές μάσκας: Δικαίωμα τους αλλά να μείνουν σπίτι τους