Αρχιεπίσκοπος:Πιστή τήρηση των μέτρων και ενότητα κατά της τουρκικής επιβουλής