Άθλιες συνθήκες για αιτητές ασύλου: Μετανάστες ζουν στον δρόμο