Άτυπη πενταμερή τον Φεβρουάριο, παρά το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές