Μπόνγκα: Ο μουσικός – σύμβολο της ανεξαρτησίας της Αγκόλα…