Χριστούγεννα με βάση την έξαρση της πανδημίας στην Ευρώπη…