Δέχθηκε τους πρώτους ηλικιωμένους το γηροκομείο αναφοράς