Δεύτερες σκέψεις για τις επαρχίες που βρίσκονται στο “κόκκινο”