Δεν επιτρέπει χαλαρώσεις η παρούσα επιδημιολογική εικόνα