Διαφωνίες στην επιστημονική ομάδα με φόντο τα μέτρα