Διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το συγκρότημα ΔΙΑΣ