Δήλωνε ότι έκανε ειδικότητα γιατρού στο εξωτερικό αλλά βρισκόταν στην Κύπρο