Δραματική έκκληση για τήρηση των μέτρων από τους εργαζόμενους