ΕΕ: να παραμείνουν στα σύνορα ανοιχτά εντός της Σένγκεν …