Εκπαιδευτικοί για τη χορηγία του Υποργείου για αγορά υπολογιστών