Ελληνική τεχνολογική πατέντα για εφαρμογές γεωργίας ακρίβειας | 08/12/2020 | ΕΡΤ