Έλλειψη εργατών για τη συλλογή της ελιάς στη Θεσσαλία| 17/12/2020 | ΕΡΤ