Εμβολιάζονται όλοι οι ηλικιωμένοι στους οίκους ευγηρίας μέχρι τέλος Ιανουαρίου