Ένα App για τα εξαφανισμένα παιδιά | 24/12/2020 | ΕΡΤ