Εντυπωσιακό φαινόμενο: «Καταρράκτης» από σύννεφα στα βουνά του Νοβοροσίσκ στη Ρωσία