Επιβεβαίωσε το χάσμα η Λουτ: Μισό βήμα μπροστά, δύο πίσω