Εργαζόμενο κουτάβι: Ένα ακίτα στην υποδοχή κέντρου προστασίας σκύλων