Αιτητές ασύλου κατασκήνωσαν έξω από την Υπηρεσία Αλλοδαπών στην Έγκωμη