Γραμμή επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας | Ακύρωση συγκεκριμένων στρατιωτικών ασκήσεων | 2/12/20 | ΕΡΤ