Οι ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας για τα νέα μέτρα