Οι αποφάσεις της ΕΔΕΚ για τον κρατικό προϋπολογισμό