Οι δυσκολίες για ένα τσίρκο στην εποχή της Covid-19