Η Ελεγκτική Υπηρεσία κατήγγειλε την Κυβέρνηση για τους φακέλους