Οι εργαζόμενοι στους οίκους ευγηρίας κρατούν στα χέρια τους τις ψυχές των ηλικιωμένων