Η ευρωπαϊκή οικονομία και η μειωμένη πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2021…