Οι καταγγελίες των εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιου Σάββα