Η κομπίνα που έστησαν μαθητές για να γλυτώσουν το μάθημα