Οι στόχοι του ΚΟΑΠ για το 2020 μέσα από τις πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω πανδημίας