Εικόνες βιβλικής καταστροφής – Όσα άφησε στο πέρασμά του ο ανεμοστρόβιλος