ΥΠΟΙΚ για Προϋπολογισμό: Δε θα μπορούν να δοθούν επιδόματα σε χιλιάδες πολίτες