Υπουργός Παιδείας για εξ αποστάσεως και χορηγία σε εκπαιδευτικούς για υπολογιστές