Ιστορική στιγμή ενότητας για την Ε.Ε η ταυτόχρονη έναρξη των εμβολιασμών