Είτε παράταση, είτε λήψη επιπλέον μέτρων με επίκεντρο τις συναθροίσεις