Καμία ενημέρωση από το κράτος για το μέλλον των Βαρωσιωτών