Καταιγίδα «Μπέλα»: Σοβαρές ζημιές σε Αγγλία, Ουαλία, ΒΔ Γαλλία…