Κορυφώνονται οι διεργασίες για τη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού