Κραυγή απόγνωσης από τους ιδιοκτήτες των χώρων εστίασης