Μ.Κολίου: “Πρωτοφανής” ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων