Με καθυστέρηση ενός έτους η συνέχιση της κατασκευής του Nord Stream 2…